Bayle, Pierre

Pierre Bayle
Bayle, Pierre, francuski filozof i polihistor (Carla-Bayle, 18. XI. 1647 – Rotterdam, 28. XII. 1706). Odgojen u kalvinizmu, 1668. prešao na katoličanstvo, a 1670. ponovno se vratio kalvinizmu i sklonio u Ženevu. Profesor filozofije u Sedanu i Rotterdamu. Prvi zapadnoeuropski enciklopedist. U Rječniku definirao pojmove i kritički komentirao društvene prilike svojega doba. Zalaže se za slobodu ljudske misli i toleranciju moralnih i idejnih uvjerenja. Traži odvajanje Crkve od države, protivi se svim natprirodnim tumačenjima prirodnih pojava. Uvelike utjecao na sve francuske prosvjetitelje, osobito na Voltairea Glavna djela: Povijesni i kritički rječnik (I–IV, 1695–97), Filozofski sustav koji obuhvaća logiku i metafiziku (1875).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: