Beauvoir, Simone de

Simone de Beauvoir
Beauvoir, Simone de, francuska književnica (Pariz, 9. I. 1908 – Pariz, 14. IV. 1986). Sartreova životna suputnica. U duhu egzistencijalizma pisala romane (Gošća; Krv drugih; Svi su ljudi smrtni; Mandarini), drame (Nekorisna usta) te eseje u kojima je zahtijevala emancipaciju žene (Pir i Kineas; Drugi spol). Poznati su i njezini memoari Uspomene dobro odgojene djevojke (1958).