Beckett, Samuel

Samuel Beckett
Beckett, Samuel, irski književnik (Foxrock, 13. IV. 1906 – Pariz, 22. XII. 1989). Jedan od najvećih pisaca XX. stoljeća. Do 1938. živio u Dublinu, a otada u Parizu. Pisao pjesme, pripovijetke, romane i drame na engleskom i francuskom jeziku. Na njegov rad snažno su utjecali Joyce, Proust, Kafka i francuski nadrealisti. Uz Ionescoa, Geneta i Adamova, jedan od vodećih predstavnika teatra apsurda. Njegove drame karakterizira pesimističnost, nihilizam, nedostatak komunikacije i jasnog smisla, depersonalnost, naglašena apsurdnost ljudske egzistencije, gubitak funkcija dramskog mjesta, prostora i dijaloga te kršenje ostalih uobičajenih pravila dramske forme (→ antiteatar). Snažno utjecao na razvoj modernog kazališta. Djela su mu prevođena na mnoge jezike i izvođena na pozornicama diljem svijeta. Godine 1969. dobio Nobelovu nagradu za svoj književni opus. Važnija djela: Kurvozor; Murphy, Molloy (1954); Malone umire (1951); Watt; U iščekivanju Godota (1953); Svršetak igre (1957); Svi koji padaju; Posljednja vrpca; Divni dani (1961); Cascando.