Begin, Menahem

Menahem Begin
Begin, Menahem, izraelski političar (Brest-Litovsk, 16. VIII. 1913 – Tel Aviv, 18. III. 1992). Tijekom studija prava u Varšavi vođa židovskih militantnih organizacija; u Palestini je od 1942. jedan od vođa cionističke organizacije Irgun zvai leumi. Hapšen zbor antibritanske aktivnosti i terorističkih akcija. Osnovao desničarsku stranku Herut (Sloboda) 1948. Predsjednik vlade 1977–83; dobitnik Nobelove nagrade za mir zajedno s egipatskim predsjednikom → Anwarom Al-Sadatom 1978.