Bellini

Gentile Bellini Procesija na Trgu sv. Marka u Veneciji, Milano, Pinacoteca di Brera

Giovanni Bellini Mlada žena sa zrcalom, Beč, Kunsthistorisches Museum

Jacopo Bellini Bogorodica s djetetom, Milano, Pinacoteca di Brera
Bellini, obitelj talijanskih slikara u Veneciji, XV. i XVI. stoljeću. Jacopo (Venecija, oko 1400 – Venecija, između 1470 i 1471). Učenik Gentilea da Fabriana; sljedbenik gotičko-lombardijske tradicije, a pod utjecajem firentinskih majstora unosi u venecijansko slikarstvo nove renesansne elemente. Slikao uglavnom religiozne kompozicije (Navještenje; Majka Božja s djetetom). Sačuvani mnogi crteži, oko 300 s biblijskim temama, scenama iz dvorskog i pučkog života, te krajolici i prikazi arhitekture. Gentile (Venecija, 1429 – Venecija, 23. II. 1507), sin i učenik Jacopa Bellinija. Slikao realističke i ekspresivne portrete duždeva, vojskovođa, političkih i crkvenih dostojanstvenika (Sultan Mehmed II.; Lorenzo Giustiniani). Narativnim kompozicijama s prikazima venecijanskih ambijenta karakteristične arhitekture i detalja, običaja i legendi vezanih uz taj grad, postao je jedan od najboljih kroničara Venecije (Procesija na Trgu sv. Marka u Veneciji; Čudo svetoga sakramenta); sljedbenik tog slikarskog žanra bio je njegov učenik Vittore Carpaccio. Giovanni, zvan Giambellino (oko 1431 – Venecija, 29. XI. 1516). Sin i učenik Jacopa Bellinija. Vodeći slikar venecijanskog slikarstva quattrocenta. U početku pod utjecajem svojega šurjaka Andree Mantegne. Slikao pretežno oltarne slike s likovima Majke Božje i djeteta, svetaca i anđela svirača, tzv. sacra conversazione (Madonna di S. Giobbe) i motive Pietà. Vrstan slikar portreta i alegorija (Mletački dužd L. Loredan; Kršćanska alegorija). Stvorio idealizirani tip Madone (Madonna degli alberetti) koji se u različitim inačicama održavao u venecijanskom slikarstvu. Uporabom uljenih boja, koje u to doba sve više zamjenjuju temperu, obogaćuje koloristički izraz. Utjecao na razvoj Giorgionea, Tiziana i Palmu starijeg.