Macanović

Macanović, obitelj hrvatskih graditelja, djelovala uglavnom u srednjoj Dalmaciji tijekom XVII. i XVIII. stoljeća; najistaknutiji član Ignacije (Trogir, 29. I. 1727 – Trogir, 7. X. 1807). Izgradio baroknu župnu crkvu u Nerežišćima na Braču, pomični most između Trogira i Čiova, gatove u splitskoj luci i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: