Beogradska deklaracija

Beogradska deklaracija, izjava koju su u Beogradu 2. VI. 1955. potpisali predsjednik FNRJ → Josip Broz Tito i predsjednik Vijeća ministara SSSR-a → Nikolaj Aleksandrovič Bulganjin o normalizaciji odnosa na temelju načela poštovanja suverenosti, nezavisnosti i ravnopravnosti u međusobnim odnosima i u odnosima s drugim državama. Time su prevladani zaoštreni državno-partijski odnosi iz faze rezolucije Informbiroa iz 1948. te se Beogradska deklaracija općenito drži priznanjem Titovoj politici.