Berger, Salamon

Berger, Salamon, hrvatski industrijalac (Mňešice/Nové Mesto nad Váhom, Slovačka, 25. II. 1858 – Zagreb, 11. I. 1934). Sabirač i promicatelj hrvatskoga narodnog rukotvorstva. Nastojao očuvati pučko tekstilno umijeće i razviti ga u industrijskoj proizvodnji. Priredio izložbe hrvatskih folklornih izrađevina u gradovima Europe, Amerike i Australije. Njegova zbirka od 8183 predmeta potaknula je osnivanje Etnografskoga muzeja u Zagrebu (1919), kojemu je bio prvi ravnatelj.