Bergius, Friedrich

Friedrich Bergius
Bergius, Friedrich, njemački kemičar (Breslau, danas Wrocław, 11. X. 1884 – Buenos Aires, 31. III. 1949). Doktorirao kemiju u Leipzigu 1907, surađivao s → F. Haberom i C. Boschom u Karlsruheu, sveučilišni profesor u Hannoveru. Našao postupke za dobivanje goriva iz ugljena hidrogenacijom (1911) i za dobivanje šećera za industrijske potrebe iz drva. S → Carlom Boschom podijelio Nobelovu nagradu za kemiju 1931. Nakon II. svjetskoga rata emigrirao u Argentinu.