Bernoulli, Daniel

Daniel Bernoulli
Bernoulli, Danielšvicarski matematičar, fizičar, anatom (Groningen, 8. II. 1700 – Basel, 17. III. 1782). Jedan od osnivača hidrodinamike. Izveo osnovnu jednadžbu gibanja fluida (Bernoullijeva jednadžba). Uveo kinetički model plinova i iz njega objasnio pojavu tlaka i izveo Boyle-Mariotteov zakon. Bavio se oceanografskim istraživanjima (oceanske struje, ponašanje broda na valovima, pogon broda s pomoću reakcije vode), teorijom vjerojatnosti, anatomijom (rad srca) i dr. Najvažnije djelo Hydrodynamica (1738).