Bernoulli, Johann

Johann Bernoulli
Bernoulli, Johann, švicarski matematičar (Basel, 6. VIII. 1667 – Basel, 1. I. 1748). Profesor u Baselu, jedan od osnivača varijacijskog računa. Riješio tip diferencijalnih jednadžbi (tzv. Bernoullijeve diferencijalne jednadžbe). Napisao prvi udžbenik diferencijalnog i integralnog računa.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: