Ljubešćica

Ljubešćica, naselje i središte istoimene općine, Varaždinska županija, na sjevernim padinama Kalnika, 9 km istočno od Novoga Marofa; naselje ima 1261, a općina 1858 stanovnika (2011). Općina postoji od 1992. Sastoji se od 5 naselja: Kapela Kalnička, Ljubelj, Ljubelj Kalnički, Ljubešćica i Rakovec. Poljoprivreda; kamenolomi (Špica, Hruškovec i Jazvina); drvna industrija.