betonska miješalica

betonska miješalica
betonska miješalica, stroj za mehaničko miješanje cementa, agregata (šljunka, pijeska i dr.) i vode. Miješanje se odvija u bubnju koji rotira oko svoje osi, a lopatice prebacuju smjesu (periodske miješalice) ili valjak s lopaticama rotira (ili miruje, a njime prolazi osovina s lopaticama) – kontinuirane miješalice.