bifurkacija

bifurkacija (latinski: bi dva, furca rašlje, račve, vile), prirodno ili umjetno račvanje tekućice u dva toka koji otječu u dva različita porječja; primjer najveće prirodne bifurkacije u svijetu jest rijeka Casiquiare koja se odvoji od Orinoca i otječe u Rio Negro u porječju Amazone. Na Kosovu je umjetnom bifurkacijom rijeka Nerodimka preko Sitnice i Ibra povezana s crnomorskim sljevom, a preko Lepenca i Vardara s egejskim sljevom. Ima primjera okomite bifurkacije u krškim područjima (podzemna bifurkacija), primjerice rijeke Trebišnjice u Popovu polju. Kod Mazurskih jezera u Poljskoj južna jezera pripadaju porječju Visle, a sjeverna porječju ruske rijeke Pregolje. 

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: