bijes

bijes 1. U pučkome vjerovanju: vrag, zao duh, sotona, đavao, demon. Neka psihopatološka stanja (epilepsija, histerija itd.) tumačena su u pučkom vjerovanju kao da je u čovjeka ušao bijes. Istjerivanje bijesa izvodilo se posebnim obredima kao što su vračanje, magija, žrtveni prinosi i sl. 2. psihol Snažno afektivno uzbuđenje. Očituje se fiziološkim promjenama (crvenilo, bljedilo, drhtanje, grčenje mišića), a popraćeno je jakim suženjem svijesti i nekoordiniranim postupcima. Čovjek u bijesu može počiniti i kazneno djelo, a da se poslije toga ne sjeća. Javlja se u borbeno-obrambenim situacijama, a može biti i simptom nekih duševnih bolesti.