biokovska visika

biokovska visika, Cerinthe tristis
biokovska visika (Cerinthe tristis), biljna vrsta iz roda visika (Cerinthe), biokovski endem. Karakterističan je tamnoljubičast rub oko listova. U taj rod pripadaju i primorska visika te drašnička visika, endemi koje je prvi opisao biolog fra Jure Radić.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: