bitka

bitka, bitka kraj Siska, 1593.

bitka, bitka kraj Lepanta, 1571.
bitka, odlučan ili važan sudar skupina strateških jedinica ili glavnina vojski u tijeku rata s ciljem neposrednog uništenja protivnika. Ishod bitke može biti presudan za daljnji tijek rata, a katkada i za njegov završetak. Vojnička bitka je kopnena, pomorska, zračna i kombinirana; pravila sazdana na iskustvu stečenom u pojedinim bitkama zovu se strategija i taktika. Mnoge bitke nazivaju se u literaturi imenom strateških objekata oko kojih su se vodile (npr. Krbavska, Mohačka, Lepantska, Staljingradska, Berlinska i dr.), a katkad se taj naziv upotrebljava i za veće ratne operacije (naročito u publicistici, npr. bitka za Atlantik, bitka za Britaniju i dr.).