Bleiburg

Bleiburg (slovenski: Pliberk), austrijski gradić na granici sa Slovenijom, u kojem je angloameričko zapovjedništvo predalo jedinicama JNA zarobljene ustaše, domobranske postrojbe i civile koji su se njima predali nakon povlačenja iz Zagreba i Hrvatske; nakon predaje jedinice NOVJ, pod zapovjedništvom generala Koste Nađa, izvršile su masovna smaknuća zarobljenika. O broju poginulih na Bleiburškom polju i na kasnijem → križnom putu daju se različite procjene; prema demografu Vladimiru Žerjaviću oko 50 000.