Bolzano

Bolzano (njem. Bozen ili Süd Tirol), odn. Juž. Tirol, provincija sa zasebnim statusom u regiji → Trentino–Alto Adige u Italiji; 7400 km2, o. 440 000 st., od toga gotovo 2/3 govori njemački, talijanski gotovo 1/3 i ladino (Retoromani) o. 4% stan. To je područje između tal.-austr. granice na S i Dolomita na JI. Visoko gorje (najviši vrhovi iznad 3500 m) raščlanjeno je dolinama u povirju Adige. Gosp. i prom. okosnica je dolina → Adige (njem. Etsch), pa se kraj naziva i Alto Adige. Gl. grad i industr. središte je Bolzano. Poljoprivreda, šumarstvo i turizam. Više nac. parkova. – Cjelovit Tirol, uključivo i Juž. Tirol, od 1363. je u posjedu Habsburgovaca i u sastavu njihova carstva sve do 1918. Tirolu je 1803. priključen i Trentino s većinskim tal. stanovništvom. Prema tajnom sporazumu s Antantom, Juž. Tirol priključen je Italiji nakon I. svj. rata (1919). Za fašist. režima njem. jezik zabranjen u javnoj uporabi; kolonizacija stanovništva iz juž. Italije. Nakon II. svj. rata Juž. Tirol priznat je Italiji; 1948. ustrojena objedinjena regija Trentino–Alto Adige, uz nezadovoljstvo njem. zajednice i Austrije; nakon austr.-tal. pregovora određene su mjere za poseban status Juž. Tirola 1969. Zaseban status provincije Bolzano zajamčen ustavnim zakonom iz 1972.