Negoslavci

Negoslavci, naselje i središte istoimene općine, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Srijemu,       8 km južno od Vukovara i 24 km istočno od Vinkovaca. Leži na Vukovarsko-vinkovačkoj lesnoj zaravni Istočnohrvatske ravnice, na 110 m nadmorske visine. Naselje, ujedno i jedino u općini, ima 1463 stanovnika (2011). Na državnoj cesti D57 Vukovar–Orolik–Nijemci–Lipovac. Poljoprivreda. Prvi se put u pisanim (crkvenim) izvorima spominje 1708. Srpska pravoslavna crkva Hram uznesenja presvete Bogorodice.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: