Nijemci

Nijemci, naselje i središte istoimene općine, u Vukovarsko-srijemskoj županiji, u Srijemu, 26 km južno od Vukovara. Leži na Istočnohrvatskoj ravnici uz rijeku Bosut, na 90 m nadmorske visine. Naselje ima 1605, a općina 4705 stanovnika (2011). Na cesti Vukovar–Orolik–Lipovac. Poljoprivreda. Prerada drveta. Prvi se put u pisanim izvorima spominje 1461. Bili su pod osmanskom vlašću u XVI. i XVII. st. Nakon povlačenja Osmanlija područje je naselilo stanovništvo iz Dalmacije, Like i Gorskoga kotara. Župna crkva sv. Katarine djevice i mučenice (XIV. st). Općina ima osam naselja; najveća su Nijemci i Lipovac (814 st., 2011).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: