Boas, Franz

Boas, Franz, američki antropolog i etnolog (Minden, Vestfalija, 9. VII. 1858 – New York, 29. XII. 1942). Profesor na Sveučilištu Columbia u New Yorku, smatra se osnivačem moderne američke etnologije. Vodio znanstvene ekspedicije u Sjevernoj Americi (Eskimi, pleme Kwakiutl), uvodeći metodu izravna promatranja u terenskom radu. Kao protivnik tada vrijedećeg evolucionizma, zalagao se za tematski uža, ali dulja detaljna istraživanja kojima se rasvjetljuju osobitosti različitih kulturnih područja. Bavio se lingvističkim istraživanjima (Priručnik o američko-indijanskim jezicima, 1911), utjecajima okoliša na ljudsko tijelo, primjenjujući antropometriju (Kultura i rasa, 1913), antropološkim vezama i sličnostima između Amerike i Azije i dr. Ostala djela: Svijest primitivnoga čovjeka (1911), Primitivna umjetnost (1927), Antropologija i suvremeni život.