bob

bob, Vicia faba
bob (Vicia faba), jednogodišnja biljka iz porodice mahunarka (Leguminosae); dvije glavne skupine: bobac, s oblim mahunama i debelim okruglastim sjemenkama (proizvodi se za krmu) te krupni bob, sa širokim mahunama i sploštenim bubrežastim sjemenkama (uzgaja se kao povrće), a rabe se i mahune i sjemenke. Stara kultivirana biljka, podrijetlom iz zemalja istočnog Sredozemlja, a prije uvođenja američkih biljaka graha, krumpira i kukuruza, bila je jedna od najvažnijih biljaka za ljudsku prehranu u srednjoj i južnoj Europi, još od pretpovijesnog doba.