Böcklin, Arnold

Arnold Böcklin Autoportret s kosturom
Böcklin, Arnold, švicarski i njemački slikar (Basel, 19. X. 1827 – San Domenico di Fiesole, 16. I. 1901). Školovao se u Baselu i Düsseldorfu; profesor na Umjetničkoj školi u Weimaru. Najprije slika melankolične krajolike Jura i Alpa. U Italiji usvaja klasične i mitološke teme (Dijana u lovu; Igra valova) i ostvaruje vlastiti stil – tzv. böcklinska simbolika. Slika tamnim koloritom morbidne i mistične scene smrti i žalosti bremenite sjevernjačkom nostalgijom (Dolazak smrti; Otok mrtvih; Autoportret s kosturom). U Baselu freskama oslikao stubište muzeja (Magna mater). Utjecao na njemačke ekspresioniste i francuske simboliste.