Bohemund

Bohemund, ime više normanskih vojvoda. Bohemund I. (oko 1059 – 1111), sin Roberta Guiscarda, vojvoda od Taranta, sudionik I. križarske vojne, knez Antiohije (1098). Ratovao s Bizantom i Seldžucima, potonji su ga zarobili. Po povratku iz zatočeništva ponovno ulazi u rat s Bizantom (1107), ali doživljava neuspjeh kraj Drača. Umro pripremajući novu vojnu. Njegovi istoimeni potomci bili su više od jednog stoljeća knezovi Antiohije, a od Bohemunda IV. (u. 1233) i grofovi od Tripolija. Godine 1268. Bohemund VI. (1237–74) gubi Antiohiju u ratu s egipatskim sultanom Baibarom. Njegov sin Bohemund VII. (umro 1287) neuspješno je pokušavao preoteti Antiohiju, a 1289. egipatski sultan zauzeo je i Tripoli.