bol

bol 1. Fizička bol, neugodan tjelesni osjet u obliku bodenja, pečenja, pritiska, stezanja, grča. Može biti akutna ili kronična, površinska ili duboka, oštra ili mukla. Najčešće nastaje mehaničkim, kemijskim ili toplinskim podraživanjem posebnih osjetnih receptora – nociceptora, koji se nalaze u koži i sluznicama, pokosnici, mišićnim ovojnicama, seroznim opnama, rožnici, dok ih nema u parenhimnim organima. Pri oštećenju tkiva ili upali nastaju kemijske promjene, koje mijenjaju svojstva nociceptora, odakle se osjet boli živčanim vlaknima prenosi do kralježnične moždine, a odatle u viša mozgovna središta. Bol je važan znak bolesnog stanja jer svraća pozornost na to stanje i upućuje na bolesno mjesto. Bol se suzbija analgeticima i anesteticima, a rabe se i stimulacijske metode (akupunktura, transkutana električna neurostimulacija), ablativne kirurške metode, kiropraktika te hipnoza. 2. Psihička bol, osjećaj duševne patnje i trpljenja.