Bolland, Jean de

Bolland, Jean de, flamanski povjesničar (Julémont, kraj Lütticha, 13. VIII. 1596 – Antwerpen, 12. IX. 1665). Isusovac, radi sa skupinom povjesničara na kritičkom ispitivanju i objavljivanju starih svetačkih legendi i životopisa. Od 1630. nastavlja plan Heriberta Rosweydea istraživanjem hagiografija, a 1643. i 1648. objavljuje prve sveske velikoga hagiografskog djela Acta Sanctorum. Njegovi suradnici i kasniji nastavljači istoga djela, koji djeluju do danas, zovu se po njemu bolandisti. Bolland objavljuje razna djela poznatih isusovačkih autora (Sarbiewski, Lancicius i dr.), a začetnik je spomen-izdanja uz 100. godišnjicu osnutka isusovačkog reda Imago primi saeculi (1640).