Baudrillard, Jean

Baudrillard, Jean, francuski filozof i kulturni teoretičar (Reims, 27. VII. 1929 – Pariz, 6. III. 2007). Diplomirao germanistiku. Poslije se posvećuje filozofiji i sociologiji. Analizirao je suvremeno društvo koje živi u hiperrealnosti, stanju u kojem stvarnost više ne postoji jer je masovnom proizvodnjom premašilo svoje granice i pretvorilo se u simulakrum, znak bez stvarnog referenta. Da bi potkrijepio postavke, često je pravio radikalne reference na političke događaje. Jedan od najistaknutijih teoretičara postmoderne. Napisao više od trideset djela, a najpoznatija su: Simulakrumi i simulacija; Kobne strategije; Ekstaza komunikacije; Rat u Zaljevu se nije dogodio; Duh terorizma; Inteligencija zla ili pakt lucidnosti.