Butler, Judith

Butler, Judith, američka filozofkinja i teoretičarka rodnih studija (Cleveland, 24. II. 1956). Diplomirala filozofiju na Sveučilištu Yale. Poznata po teoriji rodne izvedbenosti koju je iznijela u knjigama Nevolje s rodom: feminizam i subverzija identiteta (1990) i Tijela koja nešto znače (1993). Ondje ističe da su rod, spol i seksualnost kulturološki konstrukti izgrađeni perpetuiranjem normativnih obrazaca. Tvrdi da rod nije ontološka kategorija, nego nešto što se izvodi i ponavljanjem stvara privid posjedovanja esencijalističkih osobina. Izvršila je velik utjecaj na feminističku i queer teoriju. Ostala važnija djela: Razdražljivi govor; Antigonin zahtjev; Ukidanje roda.