Borman, Frank

Borman, Frank, američki astronaut (Gary, Indiana, 14. III. 1928). Sudjelovao u letovima svemirskih brodova Gemini 7 i Apollo 8. U Geminiju 7 u prosincu 1965. Borman je, zajedno s Jamesom Lovellom, na letu provjere izdržljivosti proveo u svemiru tada rekordnih 14 dana (330 h i 35 min). Istodobno je NASA lansirala brod Gemini 6A, koji se uspio približiti Geminiju 7 na samo 30 cm, čime je ostvaren prvi blizak susret dviju letjelica u svemiru. U Apollu 8 Borman i Lovell su u prosincu 1968, zajedno s Williamom A. Andersom, obavili prvi let svemirskoga broda s ljudskom posadom oko Mjeseca (10 puta). → Gemini; → Apollo