Bose, Satyendra Nath

Bose, Satyendra Nath, indijski fizičar i matematičar (Kolkata, 1. I. 1894 – Kolkata, 4. II. 1974). Profesor sveučilišta u Dhaki i Kolkati. Utemeljitelj kvantne statistike (Bose–Einsteinova statistika). S pomoću statistike fotona izveo Planckov zakon zračenja crnoga tijela (1924). Po njemu su nazvane čestice cjelobrojnoga spina (bozoni) koje se ponašaju po Bose–Einsteinovoj statistici.