Bradley, Francis Herbert

Bradley, Francis Herbert, engleski filozof (Clapham, Surrey, 30. I. 1846 – Oxford, 18. IX. 1924). Novohegelovac, pristaša apsolutnog idealizma; razvija metafiziku protiv hedonističkog utilitarizma i pragmatizma, koje kritizira u engleskih tradicionalnih empiričara. Isticao je cjelinu, totalitet, unutarnje jedinstvo. Po njemu svijet nije mogao biti skup prostih elemenata svijesti, jer takav skup ne bi mogao biti svjestan sebe. Glavna djela: Načela logike (1883), Pojava i stvarnost (1893), Ogledi o istini i zbilji (1914).