Brahmaputra

Brahmaputra, rijeka u južnoj Aziji, protječe kroz Kinu, Indiju i Bangladeš, 2900 km. Porječje 651 334 km2. Izvire u jugozapadnom Tibetu kao Tsangpo, na visini od 4864 m. Zatim probija istočne obronke Himalaje kao rijeka Dihang i s visine od 3700 m pada na 170 m formirajući pritom slapove i brzake. U Assamu je nizinska rijeka i samo u tom dijelu naziva se Brahmaputra. U Bangladešu prima desni pritok Tistu i pod nazivom Džamuna (Jamuna) teče 240 km, kada se spaja s Padmom (Gangesom), a kod Čandpura utječe u Meghnu, koja se ulijeva velikim deltastim ušćem u Bengalski zaljev. U srednjem dijelu toka šira od 1500 m (dubina 24 m). Vodostaj je najviši ljeti. Plovna je 1290 km uzvodno od ušća do Dibrugarha. Iskorištava se za natapanje. Velik hidroenergetski potencijal.