brak

brak, pravom priznata i uređena trajna zajednica muškarca i žene; životna zajednica muškarca i žene koja ostvaruje tri osnovna cilja: prirodni (održavanje spolnih odnosa između supružnika i rađanje i podizanje djece); moralni (ostvarivanje odnosa utemeljenih na zajedničkoj ljubavi, poštovanju, razumijevanju, pomaganju u nevolji) i društveni (brak kao društvena ustanova, temelj obitelji).