Braudel, Fernand (Paul Achille)

Braudel, Fernand (Paul Achille), francuski povjesničar (Luméville-en-Ornois, 24. VIII. 1902 –Saint-Gervais-les-Bains, 27. XI. 1985). Jedan od najistaknutijih svjetskih povjesničara u XX. stoljeću. Nakon studija na Sorboni predaje povijest na sveučilištima u Alžiru i São Paulu, te od 1937. na École pratique des hautes études u Parizu. Kao ratni zarobljenik (1940–45) napisao u logoru u Lübecku disertaciju i obranio je na Sorboni 1947. Objavljena je 1949. u dva sveska pod naslovom Mediteran i mediteranski svijet u doba Filipa II. Nakon rata bio je profesor na Collège de France u Parizu, utemeljitelj Maison des Sciences de l’Homme i predsjednik uglednog odjela za društveno-ekonomske znanosti na École pratique des hautes études. Od 1956. do 1968. bio je urednik utjecajnoga časopisa Annales, Économies, Sociétés, Civilisations koji su utemeljili povjesničari Lucien Febvre i Marc Bloch. U tom se časopisu, kao i u Braudelovim djelima, povijest ne svodi na politička i diplomatska zbivanja, već se sveobuhvatno istražuju ekonomski, demografski, socijalni, kulturni, klimatski, zemljopisni, transportni, komunikacijski i ostali uvjeti ranijih vremena. Braudelovo drugo veliko djelo nosi naslov Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV. do XVIII. stoljeća. Prvi svezak objavljen je 1968. pod naslovom Strukture svakidašnjice. Preostala dva sveska (Igra razmjene i Vrijeme svijeta) objavljena su 1979. Braudel je 1984. izabran u Francusku akademiju.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: