Brindisi

Brindisi, grad i luka u ji Italiji; adm. središte istoimene provincije u regiji Apuliji (Puglia), na obali Jadranskog mora, 110 km ji od Barija; 91 800 st. Industr. i trg. središte (kem. i prehr. ind., proizvodnja vina). Važna luka za putnički promet s Grčkom i Bliskim istokom. Aerodrom. Sjedište nadbiskupije. U starome dijelu grada srednjovj. građevine (katedrala iz XII. st., dvorac iz XIII. st. i dr.). U ant. doba Brundisium; god. ←40. tu je zaključen mir između Antonija i Oktavijana. U doba cara → Justinijana I. Velikog pripao Bizantu, 675. Langobardima; 836–68. u vlasti Saracena, a od 1071. Normana. Teško razoren u potresu 1456. Nakon otvaranja Sueskoga kanala (1869) polazište za promet s Indijom i Dalekim istokom. U I. svj. ratu voj.-pom. uporište; voj. značenje zadržao do danas.