British Columbia

British Columbia, jezero Emerald

British Columbia, Victoria
British Columbia, provincija u jz Kanadi; 892 677 km2, 4 mil. st. Graniči s Tihim oceanom i SAD-om (Alaskom) na Z, Yukonom i Northwest Territories na S, Albertom na I i SAD-om (Washington, Idaho i Montana) na J. Gl. grad Victoria. Pretežito planinski kraj (ist. Stjenjak, a uz tihooceansku obalu Coast Mountains), ugl. iznad 900 m n. m. Obala je vrlo razvedena mnogobrojnim otocima i fjordovima i, osim na krajnjem JZ, vrlo rijetko naseljena. U sred. dijelu gusta riječna mreža (Fraser, Columbia i dr.) i mnogobrojna ledena jezera (Quesnel, Eutsuk, Chilko i dr.). Više od 50% površine pod crnogoričnom šumom, a 30% su ogoljela tundra i ledenjaci. Prostrane crnogorične šume (drvna ind.), bogata rudna ležišta (ugljen, bakar, nafta i zemni plin) i hidroenergija osnova su gosp. razvoja. Obojena metalurgija (Trail), proizvodnja aluminija (Kitimat), brodogradnja (Victoria, Vancouver) i dr. Ponegdje u dolinama poljoprivreda (žitarice, voće, stočarstvo). U priobalnom području ribolov. Turizam (6 nac. parkova). Najveći grad Vancouver (471 800 st., metropolitansko područje 1 602 500 st.) ujedno je i najveća kan. luka. B. C. je najurbaniziranija i rasno najviše izmiješana kan. provincija. Prije dolaska Europljana (Španjolci, 1774) tu je živjelo o. 80 000 Indijanaca (Coast Salish, Nootka, Kwakiutl, Bella Coola, Tsimshian, Haida). Provincija od 1871.