Brkanović, Ivan

Ivan Brkanović
Brkanović, Ivan, hrvatski skladatelj i glazbeni pedagog (Škaljari, kraj Kotora, Crna Gora, 27. XII. 1906 – Zagreb, 20. II. 1987). Studirao u Zagrebu, usavršavao se u Parizu. Bio zborovođa i nastavnik u Zagrebu, operni dramaturg u HNK-u, direktor Zagrebačke filharmonije, profesor Muzičke akademije u Sarajevu. Izvanredni član JAZU. Stvorio osobni glazbeni govor oslonjen na glazbeni folklor, obilježen originalnom melodikom, čestim polifonim vođenjem dionica, smjelim harmonijama i osebujnom orkestracijom. Te su značajke uočljive u simfonijama, simfonijskim pjesmama (Živo srce u mrtvome gradu; Zemljo Hrvatska – lik moje puntarske domovine), u gudačkim kvartetima, u glazbeno-scenskim djelima (opere Ekvinocij, 1945; Zlato Zadra/Škrinja sv. Šimuna, 1954; Fedra, 1975), vokalno-instrumentalnim skladbama (Stabat Mater, 1981), zborovima i popijevkama. Pisao i filmsku glazbu, članke i kritike u dnevnim novinama.