Broglie, Louis Victor de

Louis Victor de Broglie
Broglie, Louis Victor de, francuski fizičar (Dieppe, 15. VIII. 1892 – Louveciennes, kraj Pariza, 19. III. 1987). Profesor na Sorboni (od 1932), član Francuske akademije (od 1944), savjetnik francuske Komisije za atomsku energiju (od 1945). Godine 1924. dao osnove valne mehanike i postavio teoriju o dualnosti tvari (val–čestica), koja je eksperimentalno potvrđena otkrićem da elektroni pokazuju difrakciju svojstvenu valovima (Davisson i Germer, 1927). Nobelova nagrada (1929).