Vukadinović, Radovan

Vukadinović, Radovan, hrvatski politolog (Bitolj, Makedonija, 18. III. 1938 – Zagreb, 22. V. 2019). U Zagrebu je diplomirao na Pravnom fakultetu 1962. i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti 1967, na kojem je predavao 1963–2008. i bio dekan 1980–82. Bio je istaknuti stručnjak za međunarodne odnose i vanjsku politiku, gost profesor na više svjetskih sveučilišta te glavni urednik časopisa Politička misao 1974–83. Važnija su mu djela: Međunarodni politički odnosi (1974), Hladni rat i Evropa (1981), Nuklearne strategije supersila (1985), Mediteran između rata i mira (1986), Politika i diplomacija (1994), Teorije vanjske politike (2005), Amerika i Rusija (2008), Politika europskih integracija (2005; s Lidijom Čehulić Vukadinović).