Zlobec, Ciril

Zlobec, Ciril, slovenski književnik i političar (Ponikve, kraj Sežane, 4. VII. 1925 – Ljubljana, 24. VIII. 2018). Diplomirao slavistiku u Ljubljani 1953. Radio kao novinar i urednik na radiju i u časopisima (Beseda, Sodobnosti). Autor više zbirki pjesama (Pobjeglo djetinjstvo; Ljubav; Naša oaza; Pjesme gnjeva i ljubavi; Vraćanje na Kras i dr.), triju romana (Muške godine našega djetinjstva; Moj brat svetac; Uspomena kao priča), eseja (Poezija i politika; Slovenska samobitnost i pisac; Između utopije i skepse i dr.) i antologija (Suvremena talijanska lirika; Antologija slovenske poezije u hrvatskom prijevodu i dr.). Prevodio talijanske i hrvatske pjesnike. Bio je član Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (SAZU) od 1985 (njezin potpredsjednik), dopisni član HAZU te član predsjedništva Republike Slovenije 1990–92.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: