budizam

budizam, scene iz života Bude, Kina, X. stoljeće
budizam, filozofsko religijsko učenje suprotno tradicionalnom kastinskom brahmanizmu. Osnovao ga je Siddhartha Gautama. Sastoji se od četiriju plemenitih istina: život je patnja, uzrok patnje je želja za životom koja određuje sudbinu čovjeka i dovodi do niza ponovljenih utjelovljenja, čovjek se može osloboditi patnje i reinkarnacije gušenjem strasti i želje za životom, spas je moguće postići u nirvani. Do nirvane vodi osmeročlani put: prava vjera, prava odluka, prava riječ, pravi čin, pravi život, prava težnja, pravo mišljenje, prava sabranost. Čovjek se sastoji od tjelesnih oblika, osjetila, ideja, skrivene karme i svijesti. Budizam ne razlikuje kaste, ne priznaje obrede i askezu, a naglašava samilost, strpljivost i samoodricanje, postavši tako pučka religija. Dvije su glavne grane budizma: starija ortodoksna hinayana i novija pučko-sinkretistička mahayana. U XIX. stoljeću budizam utječe na europsku filozofiju.