O’Brien, William

O’Brien, William, irski političar (Mallow, 2. X. 1852 – London, 25. II. 1928). Djelovao kao novinar; glavni urednik tjednika United Ireland. Zalagao se za irsku samoupravu, zastupnik u Britanskom parlamentu (1883–95). Osnovao Ujedinjenu irsku ligu (1898), te pokret Svi za Irsku (1910). Jedan od najistaknutijih irskih vođa na prijelazu stoljeća.