bule

bule (grčki: boulé vijeće), naziv za savjetodavno tijelo u državnoj upravi u antičkoj Grčkoj. Njegova struktura i uloga najbolje su poznati u Ateni, gdje je vijeće činilo 400 do 650 članova biranih na jednu godinu. Na sjednicama su pripremali prijedloge glede odluka koje su se imale raspravljati na skupštini. Od sredine ←V. stoljeća bule djeluju kao nadzorno tijelo za državne službenike (ispitivanje podrijetla imovine i nadzor nad ponašanjem činovnika), a njihove ovlasti zadiru i u financijsko poslovanje i vanjsku politiku.