Burns, Robert

Robert Burns
Burns, Robert, škotski književnik (Alloway, 25. I. 1759 – Dumfries, 21. VII. 1796). Jedan od vodećih britanskih romantičkih pjesnika. Pisao liriku sa snažnim oslonom u škotskoj narodnoj poeziji i jeziku, slaveći životnu radost i razuzdanost. Proslavio se zbirkom stihova Pjesme uglavnom na škotskom narječju (1786), za kojom će slijediti tristotinjak novih pjesama na škotskom narječju objavljenih u zborniku The Scots Musical Museum, a koje će mu osigurati dugotrajnu popularnost i čitanost.