bušel

bušel (engleski: bushel), britanska i američka mjerna jedinica za obujam, oznaka bu. U SAD-u obično za žito i druge, isključivo suhe poljodjelske proizvode, a u Britaniji i za tekućine. Razne mjerne jedinice nazivane bušel u uporabi su već oko 600 godina. U Britaniji od 1824. bušel iznosi 36,37 L (36 375,31 cm3) a u SAD-u 35,24 L (35 245,38 cm3). Kao jedinica obujma bušel ima za različite proizvode različitu težinu.