Bušmani

Bušmani
Bušmani (afrikaans: Bosjemans ljudi iz grmlja), etnička skupina lovaca i skupljača po pustinjama jugozapadne Afrike. Niska rasta (do 150 cm), blijedožute puti, sitnokovrčave kose (“zrna papra”), mongoloidnih komponenata; u žena izražena → steatopigija. Nekada vrlo brojni, sada raspršeni u malim grupama u pustinji → Kalahari i u → Angoli. Potiskivali su ih i uništavali Bantui, a zatim Buri. Oko 8 000 do 10 000 pripadnika.