Bustamante y Sirvén, Antonio Sánchez de

Bustamante y Sirvén, Antonio Sánchez de, kubanski pravnik (Havana, 13. IV. 1865 – Havana, 24. VIII. 1951). Profesor međunarodnog prava na Sveučilištu u Havani 1884–1902. Senator 1902–1918. Sudac Stalnoga arbitražnog suda 1908, sudac Stalnog suda pravde u Den Haagu 1921, autor tzv. Kodeksa Bustamante (iz međunarodnog privatnog prava), usvojenog na VI. panameričkoj konferenciji u Havani 1928. Djela: Traktat međunarodnoga privatnog prava (1896), Stalni sud pravde (1925), Svjetski sud (1925), Međunarodno javno pravo (I–V, 1933–38).