Bustani, Butrus al-

Bustani, Butrus al-, libanonski pisac i enciklopedist (Ad-Dibbiya, 1819 – Bejrut, 1. V. 1883). Autor arapskih rječnika i prvih šest svezaka arapske enciklopedije Krug znanja; odigrao istaknutu ulogu u revitalizaciji arapske kulture. Zapažene su njegove akcije na književnom planu. Utemeljio al-Jinan, političko-književnu reviju, u kojoj je izražavao svoje poglede na kulturnu obnovu.