Butler, John

Butler, John, američki plesač i koreograf (Memphis, Tennessee, 29. IX. 1918 – New York, 11. IX. 1993). U SAD-u stekao ugled koreografijama baleta Sebastian (Menotti), After Eden (Hoiby) i A Season in Hell (Hicks), a u Europi baletima Catulli Carmina i Carmina burana (Orff), postavljenima u nizozemskom Dans Theatreu. Prvi koreografirao balete za televiziju.